Regenradar

 

Quelle:
©  >>Agencija Republike Slovenije za okolje<<, ARSO - www.arso.gov.si